Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
    Tin nổi bật 
Tác động của các dự án thủy điện đối với nguồn lợi thủy sản trên sông Mê Công
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam: Phải bám sát phân vùng chức năng của Luật Biển Việt Nam
Thông báo: Giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Hội nghị tập huấn Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013
Hội thao giao lưu giữa Đoàn cơ sở Sở TN&MT và các Chi đoàn bạn
Đại hội Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Luật Đất đai 2013
Hội nghị ngoại giao lần thứ 28: Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu
Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)
Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang: Ba giải pháp thúc đẩy việc hoàn thành cấp GCNQSDĐ theo đúng kế hoạch
Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật: Đồng tình giảm thuế cho doanh nghiệp
80 học viên học trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Tăng cường truyền thông về tài nguyên và môi trường
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai
Trường Đại học TN&MT TP.Hồ Chí Minh: Khai giảng năm học 2012 – 2013
Ưu tiên phát triển nhân lực ngành TN&MT
Hội thao ngành TN&MT khu vực phía Nam lần thứ VIII – năm 2011:Thành công tốt đẹp
Nâng cao công tác tuyên truyền ngành TN&MT: Cần có kế hoạch tuyên truyền bài bản đi cùng với phân định kinh phí cụ thể
Lãnh đạo Bộ TN&MT: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Bộ TN&MT Họp báo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm: Bốn vấn đề 'nóng'
Thông báo triển khai dịch vụ gửi/nhận số liệu TK05 v2.0
    Văn bản pháp luật 
    Thăm dò dư luận 
Vai trò của CNTT trong phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường Bình Phước?

 Rất quan trọng
 Quan trọng
 Trung bình
 Không có ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 46
Thảo luận: 0
    Liên kết Website 
Thủ tục hành chính
T.5, 26/11/15 
Thủ tục hành chính

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
Tài nguyên đất

Lĩnh vực:
Tài nguyên đất
Số lượng: 22
  Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264792-TT [12/12/2014]
  Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264788-TT [12/12/2014]
  Cung cấp dữ liệu đất đai. Mã số hồ sơ: T-BPC-264785-TT [12/12/2014]
  Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264784-TT [12/12/2014]
  Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264783-TT [12/12/2014]
  Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264781-TT [12/12/2014]
  Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264780-TT [12/12/2014]
  Trình tự, thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất... [12/12/2014]
  Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264774-TT [12/12/2014]
  Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai... [12/12/2014]
  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264454-TT [12/12/2014]
  Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264436-TT [12/12/2014]
  Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Mã số hồ sơ: T-BPC-264401-TT [12/12/2014]
  Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Mã số hồ sơ: T-BPC-264400-TT [12/12/2014]
  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264398-TT [12/12/2014]
  Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình .... [12/12/2014]
  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Mã số hồ sơ: T-BPC-264397-TT [12/12/2014]
  Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264393-TT [12/12/2014]
  Giao đất, cho thuê đất (không qua đấu giá quyền sử dụng đất) cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài [12/12/2014]
  Thu hồi đất. Mã số hồ sơ: T-BPC-264387-TT [12/12/2014]

Tài nguyên nước

Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Số lượng: 11
  Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình dưới 3000 m3/ngày đêm [07/11/2014]
  Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp). dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ng [07/11/2014]
  Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm; [07/11/2014]
  Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; [07/11/2014]
  Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2000 kW (đối với sản xuất điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác); [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ; [07/11/2014]

Đo đạc và Bản đồ

Lĩnh vực:
Đo đạc và Bản đồ
Số lượng: 5
  Kiểm tra bản vẽ trích đo địa chính. Mã số hồ sơ: T-BPC-264827-TT [10/12/2014]
  Kiểm tra nghiệm thu hồ sơ địa chính. Mã số hồ sơ: T-BPC-264826-TT [10/12/2014]
  Kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính. Mã số hồ sơ: T-BPC-264825-TT [10/12/2014]
  Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ. Mã số hồ sơ: T-BPC-264823-TT [10/12/2014]
  Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ. Mã số hồ sơ: T-BPC-264821-TT [10/12/2014]

Địa chất - Khoáng sản

Lĩnh vực:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng: 13
  Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236971-TT [22/12/2014]
  Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-218959-TT [12/12/2014]
  Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-218961-TT [12/12/2014]
  Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-218966-TT [12/12/2014]
  Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236961-TT [12/12/2014]
  Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236965-TT [12/12/2014]
  Cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236969-TT [12/12/2014]
  Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236973-TT [12/12/2014]
  Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236976-TT [12/12/2014]
  Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-236977-TT [12/12/2014]
  Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-219094-TT [12/12/2014]
  Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Mã số hồ sơ: T-BPC-219094-TT [12/12/2014]
  Đóng cửa mỏ. Mã số hồ sơ: T-BPC-219106-TT [12/12/2014]

Khí tượng thủy văn

Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Số lượng: 3
  Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; MSHS: [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; [07/11/2014]

Môi trường

Lĩnh vực:
Môi trường
Số lượng: 12
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; [07/11/2014]
  Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường (trong khai thác khoáng sản); [07/11/2014]
  Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; [07/11/2014]
  Thủ tục thẩm định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; [07/11/2014]
  Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: [07/11/2014]
  Thủ tục gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại; [07/11/2014]
  Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH); [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; [07/11/2014]
  Thủ tục cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH): [07/11/2014]

Giá đất

Lĩnh vực:
Giá đất
Số lượng: 2
  Thủ tục xác định tiền thuê đất của người sử dụng đất đối với trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất. [10/12/2014]
  Thủ tục xác định tiền sử dụng đất của người sử dụng đất đối với trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất [10/12/2014]

Thanh tra

Lĩnh vực:
Thanh tra
Số lượng: 4
  Giải quyết tố cáo hành chính. Mã số hồ sơ: T-BPC-264832-TT [10/12/2014]
  Giải quyết tranh chấp đất đai. Mã số hồ sơ: T-BPC-264833-TT [08/12/2014]
  Giải quyết khiếu nại lần 2. Mã số hồ sơ: T-BPC-264831-TT [05/12/2014]
  Giải quyết khiếu nại lần đầu (lần 1). Mã số hồ sơ: T-BPC-264828-TT [05/12/2014]

Tài nguyên và môi trường huyện, thị

Lĩnh vực:
Tài nguyên và môi trường huyện, thị
Số lượng: 230
  Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã. Mã số hồ sơ 148193 [09/09/2011]
  Đăng ký ban kiểm soát hợp tác xã .mã hồ sơ 148202. [08/09/2011]
  Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã. Mã số hồ sơ 148183 [08/09/2011]
  Thủ tục sáp nhập trường tiểu học tư thục.Mã số hồ sơ 020533. [08/09/2011]
  Thủ tục gải quyết tố cáo. Mã số hồ sơ 048049 [07/09/2011]
  Thủ tục gải quyết khiếu nại lần hai. Mã số hồ sơ 020124 [07/09/2011]
  Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. Mã số hồ sơ 020172 [07/09/2011]
  Thủ tục xử lý đơn thư. Mã số hồ sơ 202262 [07/09/2011]
  Thủ tục tiếp công dân. Mã số hồ sơ 020225 [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê, mượn nhà ở đô thị hoặc nhà sử dụng vào mục đích khác không phải để ở, công trình xây dựng khác. [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực Giấy uỷ quyền. [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực việc cấp bản sao từ Sổ gốc. Mã số hồ sơ 048366 [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở thuộc đô thị. [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị. Mã số hồ sơ 048475 [07/09/2011]
  Hợp đồng tặng cho nhà ở đô thị. Mã số hồ sơ 048488 [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở đô thị. Mã số hồ sơ 161013 [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê nhà ở đô thị. Mã số hồ sơ 048572 [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực hợp đồng mượn nhà ở đô thị. Mã số hồ sơ 020266 [07/09/2011]
  Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. [07/09/2011]

Lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực:
Lĩnh vực Nội vụ
Số lượng: 1
  Thủ tục xét tuyển viên chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước. [25/04/2013]

Lĩnh vực riêng

Lĩnh vực:
Lĩnh vực riêng
Số lượng: 5
  Bảng khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin [27/05/2013]
  Bảng giá đất 2013 [02/01/2013]
  Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường [02/10/2012]
  Quyết định thành lập Ban Biên tập. [02/10/2012]
  Bảng khảo sát [18/07/2012]

 
 Thủ tục mới

Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, Sở TNMT với nhân dân và doanh nghiệp
Bảng Giá Đất
Tra cứu giá đất
Phần mền hỗ trợ điều hành tác nghiệp
Mail Sở TN&MT Bình Phước
Thủ tục hành chính
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Địa chất và Khoáng sản
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng Cục quản lý đất đai
Tự độngTELEXVNITắt