Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
    Tin nổi bật 
Thông báo: Giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Hội nghị tập huấn Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013
Hội thao giao lưu giữa Đoàn cơ sở Sở TN&MT và các Chi đoàn bạn
Đại hội Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Luật Đất đai 2013
Hội nghị ngoại giao lần thứ 28: Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu
Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)
Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang: Ba giải pháp thúc đẩy việc hoàn thành cấp GCNQSDĐ theo đúng kế hoạch
Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật: Đồng tình giảm thuế cho doanh nghiệp
80 học viên học trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Tăng cường truyền thông về tài nguyên và môi trường
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai
Trường Đại học TN&MT TP.Hồ Chí Minh: Khai giảng năm học 2012 – 2013
Ưu tiên phát triển nhân lực ngành TN&MT
Hội thao ngành TN&MT khu vực phía Nam lần thứ VIII – năm 2011:Thành công tốt đẹp
Nâng cao công tác tuyên truyền ngành TN&MT: Cần có kế hoạch tuyên truyền bài bản đi cùng với phân định kinh phí cụ thể
Lãnh đạo Bộ TN&MT: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Bộ TN&MT Họp báo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm: Bốn vấn đề 'nóng'
Thông báo triển khai dịch vụ gửi/nhận số liệu TK05 v2.0
    Văn bản pháp luật 
    Thăm dò dư luận 
Nội dung nào của website được quan tâm?

 Tin tức - Sự kiên
 Văn bản pháp quy
 Thủ tục hành chính
 Bản đồ trực tuyếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 43
Thảo luận: 0
    Liên kết Website 
Thủ tục hành chính
T.5, 30/10/14 
Thủ tục hành chính

Thủ tục: Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, mã số hồ sơ: T-BPC-014333-TT. [08/11/2010] (1052 lần xem)
Lĩnh vực:  Tài nguyên đất
Nội dung toàn văn:

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, viết biên nhận và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường ngay trong ngày nhận hồ sơ;
- Bước 2: Phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét vị trí giao đất có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Thời gian thực hiện không quá 06 ngày làm việc;
 - Bước 3: Phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định. Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc;
 - Bước 4: UBND tỉnh xem xét, quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc;
 - Bước 5: Phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm nhận hồ sơ từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phát tờ khai thuế và hướng dẫn chủ sử dụng kê khai, sau đó chuyển phiếu chuyển thông tin về số liệu địa chính cho Cục thuế (vị trí, khu vực, chứng từ bồi thường...). Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc;
 - Bước 6: Cục thuế ra thông báo nộp tiền gửi lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc;
 - Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho chủ sử dụng đất nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước. Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc;
 - Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh lập thủ tục, trình Giám đốc văn phòng ký chỉnh lý Giấy chứng nhận khi chủ sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc;
 - Bước 9: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho chủ sử dụng đất. Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc;
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: hồ sơ được lập thành 02 bộ gồm:
- Đơn xin giao đất hoặc đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Quyết định thành lập đơn vị;
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Quyết định của Quân khu, Quân đoàn theo phân cấp, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;
- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);
- Bản đồ địa chính khu đất 03 tờ (bản chính);
- Các giấy tờ liên quan đến đất đai.
d) Thời hạn giải quyết: 21ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị vũ trang nhân dân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí địa chính: Lệ phí địa chính: 100.000 đồng.
Lệ phí chỉnh lý hồ sơ địa chính (chỉ thu đối với thửa đất đã đo chính quy): 87.000 đồng
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin giao đất
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2003;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật đất đai;
- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành đơn giá chỉnh lý hồ sơ địa chính và in ấn bản đồ nền trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Nghị định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành đơn giá chỉnh lý hồ sơ địa chính và in ấn bản đồ nền trên địa ban tỉnh Bình Phước.

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Thủ tục cấp GCNQSD đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, mã số hồ sơ: T-BPC-014333-TT.

Các thủ tục khác cùng lĩnh vực
 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài để sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, xây dựng các công trình công cộng, nhà ở [08/11/2010]
 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài. [08/11/2010]
 Thủ tục cấp GCNQSD đất cho người trúng đấu giá QSD đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất trường hợp người trúng đấu giá, đấu thấu là tổ chức, người việt Nam định cư ở nước ngoài [08/11/2010]
 Thủ tục cấp GCNQSD đất khi tách thửa hoặc hợp thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, mã số hồ sơ:T-BPC-014299-TT [08/11/2010]
 Thủ tục xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [09/11/2010]
 Thủ tục đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận đối với đất , nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với trường hợp chuyển nhượng). [19/08/2011]
 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (sau khi có văn bản chấp nhận địa điểm của UBND tỉnh) [22/08/2011]
 Thủ tục tổ chức xin giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư [22/08/2011]
 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất. [22/08/2011]
 Thủ tục thu hồi đât, mã số hồ sơ :T-BPC-014431-TT [22/08/2011]
 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng [22/08/2011]
 Cấp đổi giấy chứng nhận, có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữa tài sản khác gắn liền với đất [26/08/2011]
 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [09/12/2013]
 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất [09/12/2013]
 Cấp GCN đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác [09/12/2013]
 Cấp giấy chứng nhân đối với trường hợp ngừơi sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng [09/12/2013]
Xem toàn bộ

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
 
 Thủ tục được quan tâm
 Thủ tục mới
 Lĩnh vực khác
 Tài nguyên đất
 Tài nguyên nước
 Đo đạc và Bản đồ
 Địa chất - Khoáng sản
 Khí tượng thủy văn
 Môi trường
 Tài nguyên và môi trường huyện, thị
 Lĩnh vực riêng
 Lĩnh vực Nội vụ
 Lĩnh vực tư pháp
Giao lưu trực tuyến
Bảng Giá Đất
Tra cứu giá đất
Phần mền hỗ trợ điều hành tác nghiệp
Mail Sở TN&MT Bình Phước
Thủ tục hành chính
Sửa đối Luật đất đai
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Địa chất và Khoáng sản
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng Cục quản lý đất đai
Tự độngTELEXVNITắt